Akcje pożyczkodawców z sektora prywatnego ICICI Bank Ltd i Axis Bank Ltd należą do najczęściej wybieranych przez inwestorów w sektorze bankowym, oprócz lidera rynku Axis Bank, którego akcje znajdują się na ścieżce ożywienia po korekcie po wynikach za III kwartał.

Akcje tych dwóch banków, które są głównymi graczami w branży bankowej, stanowią znaczną część portfela inwestorów długoterminowych. Jeśli chodzi o zwroty, ICICI Bank zapewnił wyższe zwroty w porównaniu do Axis Bank w ciągu ostatnich pięciu lat.

Podczas gdy akcje ICICI Bank wzrosły o 181 procent, akcje Axis Bank zyskały 42,54 procent w ciągu pięciu lat. Akcje Axis Bank spadły o 2% w 2024 r. Z drugiej strony akcje ICICI Bank osiągnęły w tym roku stopę zwrotu na poziomie 8,55%.

Obecnie obie akcje znajdują się poniżej najwyższych poziomów od 52 tygodni.

W dniu 6 marca 2024 r. akcje ICICI Bank wzrosły do ​​najwyższego od 52 tygodni poziomu 1113,35 rupii. Podczas poprzedniej sesji akcje ICICI Bank osiągnęły cenę 1086,85 rupii na BSE.

W dniu 5 grudnia 2023 r. akcje Axis Bank wzrosły do ​​najwyższego od 52 tygodni poziomu 1151,50 rupii. Akcje Axis Bank osiągnęły cenę 1075,20 rupii na giełdzie BSE podczas poprzedniej sesji.

WYCENA

ICICI Bank ma wskaźnik ceny do wartości księgowej na poziomie 3,63. Ma współczynnik PEG wynoszący 0,5. Akcje posiadające PEG mniejszy niż 1 są uważane za niedowartościowane, a ze współczynnikiem PEG powyżej 1 są uważane za przewartościowane.

Z kolei wskaźnik ceny do wartości księgowej Axis Bank wynosi 3,53. ICICI Bank posiada wskaźnik PEG na poziomie 2,56.

Oto spojrzenie na kluczowe wskaźniki, które odzwierciedlają kondycję finansową obu pożyczkodawców na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zwrot z aktywów

Rentowność aktywów (RoA) Axis Bank na koniec III kwartału wyniosła 1,84%. Z kolei RoA ICICI Bank na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 2,19%. RoA to stosunek rentowności firmy do jej aktywów ogółem.

Stosunek DOMU

Wskaźnik CASA Axis Bank na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 42%. Z kolei wskaźnik CASA ICICI Bank na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 39,4%.

Marża odsetkowa netto

Marże odsetkowe netto (NIM) Axis Bank w ostatnim kwartale wyniosły 4,01%. W przypadku ICICI Bank marże odsetkowe netto (NIM) spadły w ostatnim kwartale do 4,4% wobec 4,65% w kwartale z grudnia 2022 roku.

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (CAR) Axis Bank na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 16,63%. Współczynnik wypłacalności ICICI Bank na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 16,42%.

Wynik odsetkowy netto

Dochód odsetkowy netto (NII) Axis Bank wzrósł o 9% do 12 532 crore rupii w trzecim kwartale w porównaniu z 11 459 crore rupii w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego. Z drugiej strony wartość NII ICICI Bank wzrosła do 18678 crore rupii w trzecim kwartale w porównaniu do 16 465 crore rupii w trzecim kwartale ostatniego roku obrotowego.

PRZEMIESZCZENIE ASORTYMENTU

Akcje Axis Bank zakończyły w poniedziałek wzrost o 1,61% i osiągnęły cenę 1075,20 rupii. Akcje banków nie są notowane ani na obszarze wyprzedania, ani wykupienia, ponieważ wskaźnik względnej siły (RSI) Axis Bank wynosi 54,4. W ciągu sześciu miesięcy akcje spółki wzrosły o 7,42%. Kapitalizacja rynkowa Axis Bank wzrosła do 3,31 lakh crore rupii w wyniku wzrostu na szerszym rynku.

Łącznie 3,98 lakh akcji firmy zmieniło właściciela, co oznacza obrót na BSE w wysokości 42,70 crore rupii. Akcje Axis Bank mają roczną wersję beta wynoszącą 0,4. Oznacza to, że akcje charakteryzują się niską zmiennością.

Akcje spółek o dużej kapitalizacji notowane są wyżej niż 5-dniowe, 10-dniowe, 100-dniowe, 150-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące.

Z drugiej strony, akcje ICICI Bank zakończyły sesję na poziomie 1087,15 Rs. Akcje banków nie są notowane ani na obszarze wyprzedania, ani wykupienia, ponieważ wskaźnik względnej siły (RSI) ICICI Bank wynosi 56,6. W poniedziałek kapitalizacja rynkowa ICICI Bank wyniosła 7,44 lakh crore rupii.

Akcje ICICI Bank mają roczną wersję beta wynoszącą 0,6. Oznacza to, że w tym okresie kurs akcji charakteryzował się niską zmiennością. Akcje spółek o dużej kapitalizacji są wyższe niż 5-dniowe, 10-dniowe, 100-dniowe, 150-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące.

Oto, co domy maklerskie powiedziały na temat perspektyw akcji banków.

Spośród dwóch graczy bankowych, dom maklerski Motilal Oswal jest wzrostowy w stosunku do akcji ICICI Bank. „Nadal preferujemy ICICI Bank ze względu na jego stałe wskaźniki zwrotu i zdolność do zapewniania doskonałego wzrostu. W związku z tym szacujemy, że ICICI Bank zapewni RoA/RoE w roku 2026 na poziomie 2,2%/17,8% w porównaniu z Axis Bank RoA/RoE na poziomie 1,7%/17,1%” – podało biuro maklerskie.

Globalny dom maklerski Nomura wyznaczył wezwanie kupna akcji z ceną docelową 1250 Rs.

Nomura spodziewa się, że Axis Bank odnotuje wysoki zwrot z aktywów (RoA) lub zwrot z kapitału własnego (RoE) na poziomie 1,7 lub 18 procent oraz wysoki CAGR zysku na akcję (EPS) na poziomie 16 procent w roku finansowym 24-26F.

„Chociaż Axis Bank może przechodzić okres umiarkowanego wzrostu kredytów, kapitalizacja wartości księgowej powinna w dalszym ciągu być silna, a my nadal lubimy franczyzę” – stwierdziła firma maklerska.

Krajowy dom maklerski Sharekhan ustalił cenę docelową akcji ICICI Bank na poziomie 1300 rupii.

„Bank konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera wzrostu, zarządzając jednocześnie najwyższą jakością aktywów. Uważamy, że bank znajduje się na ścieżce zrównoważonego i przewidywalnego wzrostu zysków. Pomimo obkurczenia NIM i normalizacji kosztów kredytu, widzimy, że w najbliższej i średniej perspektywie bank utrzyma RoA na poziomie powyżej 2%. Kluczową kwestią do monitorowania pozostaje to, że bank powinien być w stanie utrzymać zdrową mobilizację depozytów zgodnie ze wzrostem kredytów, aby utrzymać zdrowy wzrost w trudnych warunkach płynnościowych” – powiedział Sharekhan.

Zastrzeżenie: Business Today udostępnia wiadomości giełdowe wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjnej. Zachęcamy czytelników do skonsultowania się z wykwalifikowanym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Zrodlo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here