Członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej Centralnego Banku Nigerii obwinili nadwyżkę gotówki w obiegu za przyspieszającą inflację w kraju.

Zostało to ujawnione w wypowiedziach złożonych na lutowym posiedzeniu RPP, które ukazały się w poniedziałek na stronie internetowej apex banku.

Jedna z członkiń RPP, Pauline Odinkemelu, powiedziała: „W sektorze monetarnym wzrost podaży pieniądza (M3) wzrósł o 18,25% do 93,72 biliona funtów na koniec stycznia 2024 r. w porównaniu z grudniem poprzedniego roku. Szeroki pieniądz (M2) i wąski pieniądz (M1) wzrosły na koniec stycznia 2024 r. odpowiednio o 17,81 i 3,68 proc.

„Wzrost szerokiej podaży pieniądza był napędzany wzrostem pozostałych depozytów, depozytów zbywalnych i papierów wartościowych innych niż akcje. Moim zdaniem wzrost M1 może jeszcze bardziej pogorszyć presję inflacyjną w gospodarce, sygnalizując bowiem rosnące motywy transakcyjne lub nadmierną płynność w systemie. Motywy utrzymywania nadwyżki płynności ogólnie dzieli się na motywy ostrożnościowe i dobrowolne.

Według Odinkemelu zapobiegawcza część nadwyżki płynności jest przydatna jako bufor do ubezpieczenia kapitału banku i niepewności związanej z wycofywaniem się klientów i nie ma negatywnego wpływu na politykę pieniężną.

„Jednak mimowolny motyw zwykle powyżej pożądanego poziomu – wspólna cecha systemu bankowego gospodarek rozwijających się – nie jest pożądany w okresie utrzymującej się presji inflacyjnej, a także wpływa na moją decyzję o głosowaniu za zaostrzeniem polityki pieniężnej. Głosując za zaostrzeniem polityki pieniężnej, mam świadomość konsekwencji podwyżki stóp dla stabilności systemu bankowego i dlatego będę głosował za podniesieniem stopy procentowej (MPR) o 300 punktów bazowych z 18,75 proc. do 21,75 proc. stwierdziła.

Statystyki podaży pieniądza CBN ze stycznia 2024 r. wykazały, że waluta w obiegu wzrosła w styczniu 2024 r. o 163 procent do 3,651 bln N z 1,39 tn N w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Miesiąc do miesiąca nastąpił marginalny spadek o 0,1% w porównaniu z historycznym maksimum wynoszącym 3,653 tn N w grudniu 2023 r.

W tym samym duchu wartość waluty pozabankowej wzrosła o 314% do 3,28 bln N w styczniu 2024 r. z 0,79 tn N (styczeń 2023 r.), co oznacza, że ​​w styczniu 2024 r. 89,86% waluty w obiegu znajdowało się poza systemem bankowym.

Był to zauważalny wzrost w porównaniu z 57,14% odnotowanymi w styczniu 2023 r. po przeprojektowaniu naira CBN.

System outbankingu walutowego osiągnął najwyższy w historii poziom 94% w grudniu 2023 r. i stanowił średnio 84,46% waluty w obiegu między 1960 r. a styczniem 2024 r.

Inny członek RPP, Mustapha Akinkunmi, dodał, że w Nigerii do końca stycznia 2024 r. nastąpił spadek rezerwy pieniężnej do około 24,2 bln N, podczas gdy szeroka podaż pieniądza wzrosła do 93,7 bln N, zauważając, że zaostrzyło to presję inflacyjną w kraju.

Dyrektor generalny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Lamido Yuguda, będący jednocześnie członkiem RPP, powiedział, że przez większą część 2023 roku dominowała luźna polityka pieniężna, co doprowadziło do nadmiernej płynności w systemie.

„Pomiędzy grudniem 2022 r. a grudniem 2023 r. pieniądz rezerwowy wzrósł o 54,28 proc., podczas gdy szeroki pieniądz (M3) wzrósł w tym samym okresie o 50,88 proc., znacznie powyżej tymczasowego poziomu odniesienia wynoszącego 28,21 proc.

„Wzrost szerokiego pieniądza o 50,88% z 52,2 bln NGN w grudniu 2022 r. do 78,7 bln NGN w grudniu 2023 r. wynikał głównie ze wzrostu o 46,27% aktywów krajowych netto, które wzrosły o 22,4 bln NGN. Innymi słowy, oznacza to dodatkowy kredyt wytworzony w gospodarce.” Według Yugudy, choć pieniądz rezerwowy spadł w styczniu 2024 r. o 2,34 proc. w porównaniu z grudniem 2023 r., głównie w wyniku spadku zobowiązań wobec innych korporacji depozytowych, szeroki pieniądz (M3) wzrósł w ciągu miesiąca o 18,25 proc., pogłębiając wysoki poziom nadmierna płynność w systemie.

Źródło

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here