W czwartek gubernator Muhammadu Inuwa Yahaya podkreślił program swojej administracji dotyczący zrównoważonego rozwoju sektora wodnego stanu.

Gubernator przemawiał, kiedy przyjął w swoim biurze panią Awę Diagne, kierownika zespołu zadaniowego ds. zrównoważonego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i higieny miejskiej i wiejskiej (SURWASH), projektu finansowanego przez Bank Światowy, na sesję podsumowującą po jej wizycie w miejsc realizacji projektów w stanie Gombe.

Podczas audiencji TTL pochwaliła wzorową realizację projektu SURWASH przez stan Gombe, przypisując swój sukces woli politycznej gubernatora.

Awa Diagne pochwaliła także Gombe za to, że jako pierwszy stan podpisał Plan Polityki, Instytucjonalności i Regulacji (PIRP), określając ten rozwój jako znaczący kamień milowy.

Przed spotkaniem z gubernatorem SURWASH TTL odwiedziła kluczowe agencje rządowe, w tym Ministerstwo Wody, Środowiska i Zasobów Leśnych, Biuro Budżetowe oraz Biuro SA ds. Koordynacji Partnerów na rzecz Rozwoju.

Zespół przeprowadził także wizyty terenowe w miejscach realizacji projektów na obszarach samorządów lokalnych Gombe i Kwami, zobowiązując się do utrzymania partnerstwa między stanem a inicjatywą SURWASH w ramach misji poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Gubernator podczas spotkania wyraził gotowość Gombe do rozszerzonej współpracy z Bankiem Światowym i innymi organizacjami międzynarodowymi w celu dalszego wspierania postępu i dobrobytu państwa.

Doceniając wyzwania stojące przed państwem w zakresie wody i warunków sanitarnych, gubernator podkreślił zaangażowanie swojej administracji w rozwiązywanie tych problemów poprzez współpracę z odpowiednimi organizacjami.

Powiedział, że dzięki 10-letniemu planowi rozwoju stanu Gombe, oznaczonemu jako DEVAGOM, który stanowi kompleksową strategię opartą na ocenie potrzeb przed urzędem, jego rząd jest gotowy spełnić aspiracje obywateli.

W spotkaniu wziął udział Komisarz ds. Wody, Środowiska i Zasobów Leśnych Mohammed Saidu Mohammed Fawu; Specjalny doradca gubernatora ds. koordynacji partnerów na rzecz rozwoju, dr Ishiyaku Babayo Mohammed; oraz koordynator projektu SURWASH stanu Gombe, inż. Usman Aliyu, jak zawarto w oświadczeniu Ismaili Uba Misilli, dyrektora generalnego (sprawy prasowe), Izba Rządowa, Gombe.

PRZECZYTAJ TAKŻE TE NAJLEPSZE HISTORIE OD TRYBUN NIGERYJSKI

Źródło

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here