We wtorek Parlament zatwierdził jednomyślnie wszystkich grup, aby Kolegium Ekonomistów Balearów wchłonęło Kolegium Absolwentów Handlu i Biznesu.

Po zatwierdzeniu ustawy o zjednoczeniu poprzez wchłonięcie Kolegium Absolwentów Handlu i Biznesu Balearów przez Kolegium Ekonomistów Wysp, przedstawionej przez przewodniczącą rządu Margę Prohens, Parlament upoważnia służby Izby w celu dokonania niezbędnych zmian technicznych.

Projekt ustawy, pozytywnie przegłosowany na sesji plenarnej w dniu 11 czerwca, został wcześniej zatwierdzony przez Radę Prezesów w dniu 23 lutego, zgodnie z ustawą stanową nr 30/2011 o utworzeniu Rady Generalnej Ekonomistów, która zjednoczyła Radę Generalną Uczelni Ekonomistów Hiszpanii i Najwyższa Rada Oficjalnych Szkół Absolwentów Handlowych w kraju, promują proces ujednolicenia kolegiów i rad autonomicznych szkół ekonomistów i absolwentów szkół handlowych przed Wspólnotą, zgodnie z planem w obowiązujących przepisach regionalnych.

Należy pamiętać, że korporacje istniejące w innych wspólnotach autonomicznych, takich jak Kraj Basków, Murcja, Katalonia, La Rioja, Nawarra, Galicja, Andaluzja, Aragonia, Asturia, Las Palmas itp., zjednoczyły już obie korporacje. I że w tym kontekście w dniu 1 lipca 2021 r. dziekan Oficjalnego Kolegium Ekonomistów Balearów i przewodniczący Oficjalnego Kolegium Absolwentów Handlu i Biznesu na Wyspach, zgodnie z decyzją przyjętą przez Walne Zgromadzenia obu instytucji zwrócili się do poprzedniego Ministerstwa Prezydencji o rozpoczęcie zjednoczenia.

Właśnie w tym sensie Rada Prezesów zatwierdziła 23 lutego projekt ustawy, który we wtorek był rozpatrywany w parlamencie i został przyjęty jednomyślnie.Zrodlo