Ich rozwód zakończył się cywilnie, po tym jak sędzia potwierdził ugodę majątkową i uznał umowę przedmałżeńską za ważną

Zrodlo