Sąd prowincji w Ávila skazał mężczyznę odpowiedzialnego za przestępstwo przeciwko planowaniu przestrzennemu w gminie Hoyocasero w Ávila na rok więzienia i nakaz zburzenia nielegalnej konstrukcji, przywracając w ten sposób miejsce do pierwotnego stanu.

Podobnie wyrok obejmuje szczególne pozbawienie uprawnień do wykonywania zawodu lub rzemiosła w trakcie odbywania kary, karę grzywny w wysokości dwunastu miesięcy z opłatą dzienną w wysokości sześciu euro oraz karę szczególnego wykluczenia z wykonywania zawodu lub handlu związanego z promocją i budownictwem rzeczywistym nieruchomości w ciągu jednego roku.

Do zdarzeń doszło, gdy oskarżony, właściciel działki w miejscowości Hoyocasero w Avila i powołując się na pozwolenie na budowę wydane przez radę miejską na rozbudowę szopy na narzędzia, promował i realizował budowę nowego obiektu budowlanego użytku mieszkalnego, wiedząc, że użytkowanie to nie jest objęte koncesją i nie może być również dozwolone, gdyż jest zabronione, ponieważ jest to grunt pod zabudowę.

Licencji udzielił także drugi oskarżony, ojciec pierwszego, który w momencie jej przyznania był burmistrzem Rady Miejskiej Hoyocasero.

Budynek położony jest w odmiennej części działki, oddalonej od miejsca, w którym znajdowała się niewielka pierwotna szopa i jest to nowa, izolowana konstrukcja, z kilkoma oknami, drzwiami wejściowymi, werandą dojazdową i pomieszczeniem początkowym wewnątrz z kominkiem, trzema pomieszczeniami oraz dopływem i odpływem wody, a także przygotowaną instalacją oświetleniową, z „typologią i kubaturami typowymi dla izolowanego budynku mieszkalnego” – cytuje orzeczenie.

W lutym 2018 r. do Rady Miejskiej Hoyocasero wpłynęła anonimowa skarga zawierająca ostrzeżenie o budowie tego domu „bez odpowiednich zezwoleń administracyjnych”, załączoną wraz ze zdjęciem.Zrodlo