Obaj spędzili w tym miejscu około 4 godzin

Zrodlo