Palestyńczycy twierdzą, że Nakba – czystki etniczne Palestyńczyków mające na celu utorowanie drogi do powstania Izraela w 1948 r. – nigdy się nie zakończyły. Zamiast tego uważają, że nadal jest w ruchu, kontynuując wysiedlanie i zabijanie Palestyńczyków z ich domów, społeczności i ziem.

W maju ubiegłego roku obchodzono 75. rocznicę upamiętnienia Nakby. W ciągu roku od tego czasu nastąpił oszałamiający wzrost liczby Palestyńczyków zabitych, zatrzymanych i wysiedlonych, a większość z tego miała miejsce w kontekście toczącej się wojny Izraela z Gazą.

I tak, gdy Palestyńczycy obchodzili 76. rocznicę Nakby 15 maja, Al Jazeera przygląda się bliżej, jak zmieniło się życie Palestyńczyków w ciągu ostatniego roku.

Zgony

Ostatnie siedem miesięcy konfliktu przyniosło nasilenie izraelskiej przemocy wobec Palestyńczyków, co doprowadziło do wysiedleń i śmierci.

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Spraw Humanitarnych (OCHA) w roku poprzedzającym 15 maja 2023 r. siły izraelskie lub osadnicy zabili 234 Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu i 89 w Gazie.

Według OCHA, w roku od 15 maja 2023 r. siły izraelskie lub pojedyncze osoby zabiły 589 Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu przez siły izraelskie lub pojedyncze osoby, w tym ponad 124 dzieci, i 35 173 w Gazie, w tym ponad 14 500 dzieci.

(Al Jazeera)

Palestyńczycy wzięci do niewoli

Według szacunków Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, grupy praw człowieka z siedzibą w okupowanym mieście Ramallah na Zachodnim Brzegu, w roku poprzedzającym 15 maja 2023 r. w izraelskich więzieniach przetrzymywano 4900 Palestyńczyków. Addameer podał, że około 1000 osób było przetrzymywanych w „areszcie administracyjnym”, zgodnie z polityką opracowaną przez Izrael, aby umożliwić przetrzymywanie osób na czas nieokreślony bez postawienia zarzutów, dzielenia się dowodami lub należytego procesu. Według organizacji praw człowieka w tym czasie przebywało w nim także 160 dzieci.

Szacuje Addameer, że w roku od 15 maja 2023 r. w izraelskich więzieniach przetrzymywanych było 9300 Palestyńczyków. Jak podaje grupa, około 3400 osób zostało przetrzymywanych w areszcie administracyjnym, a 250 to dzieci.

Al Jazeera udokumentowała niezliczone zeznania dotyczące tortur, zaniedbań medycznych, głodu i przemocy seksualnej popełnianych przez siły izraelskie wobec przetrzymywanych w niewoli Palestyńczyków.

Od 7 października w murach więzienia odnotowano 17 udokumentowanych zgonów, co wskazuje na regularne tortury, którym poddawani są więźniowie.

INTERAKTYWNY Nakba do Palestyńczyków z Nakby aresztowany – 1715839176
(Al Jazeera)

Zniszczenie

Przed 7 października 2023 r. w kontekście międzynarodowego potępienia stale postępowało wyburzanie palestyńskich domów i budynków na okupowanym Zachodnim Brzegu i Wschodniej Jerozolimie.

Według OCHA w roku poprzedzającym 15 maja 2023 r. zniszczono tam 1046 obiektów. Agencja ONZ podaje, że w roku od 15 maja 2023 r. zniszczono dodatkowo 1274 konstrukcje.

Posługując się uzasadnieniami prawnymi, w tym niszcząc domy zbudowane bez pozwolenia – gdy uzyskanie pozwoleń dla Palestyńczyków jest prawie niemożliwe – władze izraelskie zburzyły niezliczone domy.

INTERAKTYWNE Zburzenie palestyńskich domów z Nakby do Nakby – 1715839171
(Al Jazeera)

Potępienia ze strony podmiotów międzynarodowych, w tym Stanów Zjednoczonych, niewiele zrobiły, aby zapobiec zniszczeniu całych palestyńskich wiosek, które zostały opróżnione z mieszkańców w drodze oficjalnych rozbiórek lub bezlitosnych ataków osadników, które zmusiły ludzi do ucieczki.

W rzeczywistości rok 2023 był najbardziej brutalnym rokiem w historii Zachodniego Brzegu, odkąd OCHA zaczęła rejestrować tam ofiary w 2005 roku.

Od 7 października masowe zniszczenia trwają także w Gazie.

Prawie trzy czwarte obiektów oblężonej enklawy zostało częściowo lub całkowicie zniszczone.

Według OCHA od wybuchu wojny, czyli od 12 maja, 60 procent budynków mieszkalnych zostało zniszczonych, a 80 procent obiektów komercyjnych zostało uszkodzonych.

INTERAKTYWNA Gaza zasypana 37 milionami ton gruzu. Odbudowa 14 lat-1714454208
(Al Jazeera)

Ponadto 73 procent budynków szkolnych zostało uszkodzonych, 83 procent studni wód gruntowych nie działa już, 267 miejsc kultu zostało zniszczonych, a tylko 12 z 36 szpitali w Gazie działa częściowo.

Agencje ONZ szacują również, że wojna zakopała pas pod około 37,5 miliona ton gruzu, którego usunięcie może zająć 14 lat.

Zrodlo